+ (her)instapbijdrage €25.

Deze zal aangerekend worden bij opstart of na 6 maand inactief lidmaadschap.

* De kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar! * Abonnementen worden nooit stopgezet voor vakantie en worden niet terugbetaald. * Ondergetekende heeft kennis genomen van de beperkte geldigheid der beurtenkaarten, algemene voorwaarden en huisreglement. (terug te vinden op de website) * -18 / +65 tarief op vertoon van identiteitskaart.